top of page

Složení výkonného výboru oddílu sportovní kynologie 

Mgr. Petr Kozák - předseda oddílu, hlavní výcvikář

Karolína Žaloudková - zástupce pro činnost agility týmu

Pavel Šajtar - hospodář oddílu

Pavlína Kozáková - pokladník

Ing. Jiří Beneš - revize

bottom of page