top of page

Usnesení výroční členské schůze oddílu sportovní kynologie SKP Ostrava ze dne 2. dubna 2022

 

1) Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti oddílu v letech 2021 a 2022.

2) Členská schůze bere na vědomí zprávu o hospodaření oddílu v letech 2021 a 2022.

3) Členská schůze přijala plán činnosti oddílu v roce 2022.

- základní výcvikové dny:

            - neděle           08:30 h           základy moderního tréninku psů – pokročilí psi

                                   09:30 h

                                   10:30 h           skupinový výcvik

 

                                   15:00 h           agility, čas upřesněný podle povětrnostních okolností

            - středa           18:00 h           výcvik řešený individuálně

 

Červen 2022 - Hurá na prázdniny – kynologové dětem

14. – 15. 10. 2022 – 28. ročník Obranářský speciál SKP Ostrava

Agility – neoficiální soutěž – datum bude upřesněn

4) Členská schůze bere na vědomí složení výkonného výboru a souhlasí s tím, aby výkonný výbor v dalším období roku 2022 - 2023 pracoval v následující sestavě:

Mgr. Petr Kozák - předseda oddílu, hlavní výcvikář

Bc. Hana Burdová – zástupce skupiny agility

Pavlína Kozáková - pokladník

Pavel Šajtar - hospodář

Jarmila Chytilová – revize

5) Členská schůze pověřuje výkonný výbor k přípravě:

-sportovně-společenského odpoledne pro děti nazvaného Hurá na prázdniny - kynologové dětem, datum pořádání: červen 2022

-28. ročníku Obranářského speciálu SKP Ostrava, datum konání: 14. 10. - 15. 10. 2020 ve Studénce.

6) Členská základna i nadále respektuje usnesení členské schůze z roku 2014 ohledně způsobů členství v našem oddíle:

- řádné členství: roční členský příspěvek zaplacen do konce měsíce března daného roku,

- adept na členství: nový zájemce o výcvik, který přijde během dalších měsíců v roce, bude k řádnému členství přijat až na nejbližší výroční členské schůzi, příspěvek na činnost oddílu zaplatí dle obecných pravidel řádného členství,

- sympatizant oddílu: zaplatí pouze členský příspěvek Sportovního klubu policie Ostrava,

- děti a junioři platí polovinu.

7) Členská schůze i nadále respektuje usnesení členské schůze z roku 2013 ohledně základní komunikace mezi výkonným výborem a členskou základnou, která je prováděna výhradně cestou website: www.kynologie-studenka.cz

8) Členská schůze ukládá výkonnému výboru zachovat povinnost zvýšení základního členského příspěvku o Kč 600,- nově příchozím členům oddílu.

9) Členská schůze bere na vědomí novou organizaci výcvikových dnů, představenou na schůzi předsedou oddílu.

10) Členská schůze bere na vědomí částku Kč 1.500,- jako náklad na občerstvení účastníků výroční členské schůze.

 

Studénka 2. dubna 2022

Mgr. Petr Kozák, předseda oddílu

bottom of page