top of page

Usnesení výroční členské schůze

oddílu sportovní kynologie SKP Ostrava ze dne 4. března 2023

 

1) Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti oddílu v letech 2022

2) Členská schůze bere na vědomí zprávu o hospodaření oddílu v letech 2022.

3) Členská schůze přijala plán činnosti oddílu v roce 2023

- základní výcvikové dny:

            - sobota           09:00 h           výcvik agility skupiny

            - neděle           08:00 h           tradiční skupinový výcvik

                                   08:45 h           základy moderního výcviku

                                  

14. dubna přednáška „Moderní výcvik pro všechny psy a jejich majitele“ – Dělnický dům Studénka

15. – 16. 4. 2023 - seminář

10. 6. 2023 – Radar patří dětem – akce pro děti

13. – 14. 10. 2023 – 29. ročník Obranářský speciál SKP Ostrava

Agility – neoficiální soutěž – datum bude upřesněn

4) Členská schůze bere na vědomí složení výkonného výboru a souhlasí s tím, aby výkonný výbor v dalším období roku 2022 - 2023 pracoval v následující sestavě:

Mgr. Petr Kozák - předseda oddílu, hlavní výcvikář

Bc. Hana Burdová – zástupce skupiny agility

Pavlína Kozáková - pokladník

Pavel Šajtar - hospodář

Jarmila Chytilová – revize

5) Členská schůze pověřuje výkonný výbor k přípravě:

- sportovně-společenského odpoledne pro děti nazvaného „Radar patří dětem“ datum pořádání: červen 2022

- 29. ročníku Obranářského speciálu SKP Ostrava, datum konání: 13. 10. - 14. 10. 2023 ve Studénce.

6) Členská základna i nadále respektuje usnesení členské schůze z roku 2014 ohledně způsobů členství v našem oddíle:

- řádné členství: roční členský příspěvek zaplacen do konce měsíce března daného roku,

- adept na členství: nový zájemce o výcvik, který přijde během dalších měsíců v roce, bude k řádnému členství přijat až na nejbližší výroční členské schůzi, příspěvek na činnost oddílu zaplatí dle obecných pravidel řádného členství,

- sympatizant oddílu: zaplatí pouze členský příspěvek Sportovního klubu policie Ostrava,

- děti a junioři platí polovinu.

7) Členská schůze i nadále respektuje usnesení členské schůze z roku 2013 ohledně základní komunikace mezi výkonným výborem a členskou základnou, která je prováděna výhradně cestou website: www.kynologie-studenka.cz

8) Členská schůze ukládá výkonnému výboru zachovat povinnost zvýšení základního členského příspěvku o Kč 600,- nově příchozím členům oddílu.

9) Členská schůze bere na vědomí částku Kč 1.400,- jako náklad na občerstvení účastníků výroční členské schůze.

 

10) Členská schůze ukládá všem členům, aby vzali na vědomí veškerá bezpečnostní opatření při volném pohybu psů v areálu našeho cvičiště. Za veškeré případně vzniklé škody způsobené psem odpovídá v plné výši jeho majitel.

 

Studénka 4. března 2023

Mgr. Petr Kozák, předseda oddílu

bottom of page