top of page

O nás

Studénka, město, které dlouhodobě podporuje naši spolkovou kynologickou činnost!

Začátek organizované kynologie na území města Studénka se datuje do roku 1969, kdy se kynologové scházeli na pozemku Žaběňského statku v horních Butovicích pod hlavičkou sdružení chovatelů drobného zvířectva, později pod hlavičkou Svazarmu. Tento výcvikový prostor opustili kvůli postupuijící výstavbě rodinných domů. Nakrátko se psovodi uchýlili do prostorů hřiště Za Klečkou, aby se poté na delší dobu usídlili v tzv. Sladké díře, kde byli až do rozpadu Svazarmu začátkem 90. let dvacátého století. Spolupracovali s Armádou, s tehdejší Veřejnou bezpečností i s ostatními kynologickými kluby, organizovali zkoušky z výkonu, soutěže a výstavy, účastnili se nejrůznějších ukázkových akcí ve městě.

 

Na počátku devadesátých let minulého století přišli kynologové o cvičiště ve Sladké díře, proto přivítali azyl na pozemku Pavla Kozáka na Šplíchově, následně jim vyšli vstříc hasiči SDH Studénka Nádraží a umožnili výcvik psů v areálu Mlýnská. V tomto nejistém období padlo rozhodnutí o sloučení Kynologického klubu Studénka s Oddílem sportovní kynologie Sportovního klubu policie Ostrava.

 

Po nebývalé povodni v roce 1997, kdy voda zničila psovodské zázemí začali pejskaři vyjednávat o nabídce představitelů města Studénka o využití části areálu po Armádě ČR zvaném Radar. V tomto areálu se psovodi věnují kynologii dodnes.

 

Oddíl sportovní kynologie se věnuje několika hlavním oblastem výcviku, které vycházejí ze spolupráce s místní samosprávou, s Policií České republiky a s Českým kynologickým svazem. Oddíl tak pořádá výcvik psů běžně chovaných ve městě, čímž významně přispívá na začleňování psů do společnosti, výcvikový prostor je také využíván pro výcvik služebních psů Policie ČR. 

bottom of page