Začátek organizované kynologie na území města Studénka se datuje do roku 1969, kdy se kynologové scházeli na pozemku Žaběňského statku v horních Butovicích pod hlavičkou sdružení chovatelů drobného zvířectva, později pod hlavičkou Svazarmu. Tento výcvikový prostor opustili kvůli postupuijící výstavbě rodinných domů. Nakrátko se psovodi uchýlili do prostorů hřiště Za Klečkou, aby se poté na delší dobu usídlili v tzv. Sladké díře, kde byli až do rozpadu Svazarmu začátkem 90. let dvacátého století. Spolupracovali s Armádou, s tehdejší Veřejnou bezpečností i s ostatními kynologickými kluby, organizovali zkoušky z výkonu, soutěže a výstavy, účastnili se nejrůznějších ukázkových akcí ve městě.

Na počátku devadesátých let minulého století přišli kynologové o cvičiště ve Sladké díře, proto přivítali azyl na pozemku Pavla Kozáka na Šplíchově, následně jim vyšli vstříc hasiči SDH Studénka Nádraží a umožnili výcvik psů v areálu Mlýnská. V tomto nejistém období padlo rozhodnutí o sloučení Kynologického klubu Studénka s Oddílem sportovní kynologie Sportovního klubu policie Ostrava.

Po nebývalé povodni v roce 1997, kdy voda zničila psovodské zázemí začali pejskaři vyjednávat o nabídce představitelů města Studénka o využití části areálu po Armádě ČR zvaném Radar. V tomto areálu se psovodi věnují kynologii dodnes.

Oddíl sportovní kynologie se věnuje několika hlavním oblastem výcviku, které vycházejí ze spolupráce s místní samosprávou, s Policií České republiky a s Českým kynologickým svazem. Oddíl tak pořádá výcvik psů běžně chovaných ve městě, čímž významně přispívá na začleňování psů do společnosti, výcvikový prostor je také využíván pro výcvik policejních psů Policie ČR i MP Studénka. V současnosti má oddíl více než sedmdesát členů.

Hlavní výcvikový den je nedělní dopoledne, kdy výcvik začíná v 08:30 hodin skupinou mladých psů a začínajících psovodů. Obsahem výcvikového dne je především působení výcvikáře na psovoda tak, aby ho seznámil se základními postupy přípravy psa k následnému výcviku. Následný výcvik je zaměřený především na motivaci psa a prohlubování vztahu mezi psovodem a psem.

Po této skupině jdou na výcvikovou plochu pokročilí a zkušení psovodi se svými dospělými psy. Cvičí se ve skupině a obsahem výcviku jsou, kromě upevňování základních podmínek cvičení, také cviky základní poslušnosti.

Po skupině dospělých psů mají prostor individuálně cvičící psovodi. Dále pak následuje výcvik obranných prací sportovního či služebního charakteru.

Dalším výcvikovým dnem je v letním období (období letního času) je středa večer, kdy probíhá výcvik zaměřený na individuální výcvikové problémy jednotlivých psovodů.

Výcvik moderních psích sportů pak probíhá v určených časech pod vedení odborných instruktorů.

Základní poslušnost:

  • Petr Kozák
  • Jana Koptiková

Agility:

  • Hana Burdová

  • Mgr. Petr Kozák - předseda oddílu, hlavní výcvikář
  • Jana Koptíková - výcvikář
  • Hana Burdová - zástupce skupiny agility
  • Pavlína Kozáková - pokladník
  • Pavel Šajtar - hospodář
  • Rudolf Sochor - člen výboru
  • Jarmila Chytilová - revize