Prosíme členy o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží pro aktualizování kontaktních informací našich členů.