Činnost oddílu spočívá ve výcviku psů v těchto oblastech:

 • napomáhání při výcviku služebních psů Policie České republiky a Městských policií,
 • výcvik psů využívaných ve sportovní kynologii,
 • výchova a výcvik psů běžně chovaných ve městě, oddíl tím přispívá k jejich socializaci a k jejich bezproblémovému začlenění se do společnosti.

Výcvikové dny ve Studénce probíhají v areálu Radar

neděle:

08:30 h            štěňata a mladí psi, začínající psovodi

09:30 h            dospělí psi

15:00 h            agility, čas upřesněný podle povětrnostních okolností

úterý            

17:00 h             flyball (pouze v období platnosti letního času)

středa:          

18:00 h            klasický výcvik řešený individuálně (pouze v období platnosti letního času)

 V ostatních dnech probíhají individuálně dohodnuté výcviky napříč jednotlivými tématy.

Novinky:

 


 • Pozvánka na výroční členskou schůzi - 26. 1. 2019, 15:00 hodin, klubovna Radar

  3.1.2019

  Výroční členská schůze oddílu sportovní kynologie Sportovního klubu policie Ostrava se uskuteční dne 26. ledna 2019 od 15:00 hodin v prostorách klubovny cvičáku na Radaru.

  Program schůze:

  Zpráva o činnosti oddílu v roce 2018

  Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2018

  Plán práce oddílu v roce 2019

  Volby členů výkonného výboru oddílu

  Výběr členských příspěvků pro rok 2019 dle zavedených pravidel (prvoplátci Kč 1.600,-, ostatní Kč 1.000,-)

  Kontrola očkovacích průkazů psů účastnících se výcvikových dnů

  Diskuse

  Usnesení výroční členské schůze

  Společenské posezení