Činnost oddílu spočívá ve výcviku psů v těchto oblastech:

 • napomáhání při výcviku služebních psů Policie České republiky a Městských policií,
 • výcvik psů využívaných ve sportovní kynologii,
 • výchova a výcvik psů běžně chovaných ve městě, oddíl tím přispívá k jejich socializaci a k jejich bezproblémovému začlenění se do společnosti.

Výcvikové dny ve Studénce probíhají v areálu Radar

sobota:

08:30 - 10:30 h     klasický výcvik psů - vede Jana Koptíková

neděle:

08:30 - 11:00 h     základy moderního výcviku psů - vede Petr Kozák

15:00 h                 agility, čas upřesněný podle povětrnostních okolností - vede Hana Burdová

středa:          

18:00 h                 výcvik psů řešený individuálně (pouze v období platnosti letního času)

 V ostatních dnech probíhají individuálně dohodnuté výcviky napříč jednotlivými tématy.

Novinky:

 


 • Organizační informace předsedy oddílu

  5.6.2021

  Dobrý den přeji všem našim členům. Mnoho z vás se mě ptáte na otázky organizačního charakteru, především jsou to dotazy na zaplacení členského příspěvku pro letošní rok. Celou dlouhou dobu jsem měl v úmyslu vybrat příspěvky na členské schůzi, ovšem, epidemická situace tomu nebyla nakloněna. Nyní by se to sice už zřejmě, za určitých podmínek, dalo udělat, ale moje časová dotace to bohužel v dohledné době neumožňuje.

  Z výše uvedených důvodů vám sděluji, že členské příspěvky za letošní rok můžete přinést na kterýkoliv výcvikový den a to až do konce měsíce června 2021, kdy bychom měli udělat revizi členské základny. Výše členského příspěvku zůstává na stejné úrovni jako tomu bylo dříve. Příspěvky předávejte osobám odpovědným za daný výcvikový den, tedy Jana Koptíková za sobotní výcvik, Petr Kozák za nedělní výcvik a Hana Burdová za agility.

  Výcvikové dny budou opět probíhat v systému nastaveném před vypuknutím epidemie.

  S přáním pevného zdraví 

  Petr Kozák, předseda oddílu